Foredrag med RaneSom en af landets absolut mest efterspurgte foredragsholdere, kommer Rane Willerslev land og rige rundt med sine indsigtsrige og dybdegående foredrag. Du kan på denne side se, hvilke foredrag han tilbyder. Du får samtidigt en kort introduktion til hver enkelt foredrag, så du kan finde lige præcis det emne, der passer til din virksomhed eller organisation. Hvis du har spørgsmål til et foredrag, kan du bruge kontaktformularen her på siden.

Rygrad og rummelighed


I dagens Danmark kastes vi alle rundt i en stadig accelererende forandringsproces, hvis horisont vi formentlig knap nok kan skimte omridset af endnu. Alt, vi ved, er, at det bliver vildt. Vi oplever igen og igen kollaps, og meget af dét, vi ved og gør i dag, er med garanti ikke dét, vi gør og har brug for at vide i morgen.

Til foredraget vil Rane Willerslev på underholdende og skarp vis ud fra to kernebegreber beskrive og forklare, hvad der skal til, for at vi mennesker kommer helskindet gennem en opløsningstid, hvor de gamle former og tanker konstant skal gentænkes og fornyes. Det skal ifølge Rane ske på et grundlag af solid og dyb faglighed - det er vores rygrad. Men også med en vilje til som samfund at møde verden med større rummelighed og et mod til at lade sin verden kollapse i mødet.

Tænk Vildt


Vi befinder os i en langvarig og ulykkelig kreativitetskrise, som vi skal se at komme ud af. De egenskaber, som skal til for at omsætte kreativitet til en kraftfuld katalysator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, bliver hverken efterspurgt eller belønnet. Vi har udviklet et nulfejlsregime og har opgivet modet til at fejle produktivt. Men det er ikke for sent, det er bare på høje tid, at vi tænker vildt.

På flugt i Sibirien


Rane Willerslev fortæller om sine oplevelser som pelsjæger i Sibirien og om sit idealistiske pelsprojekt, der havde til formål at gøre op med århundreders udnyttelse af de sibiriske zobeljægere. Det var planen, at jægerne skulle sælge deres skind direkte til pelsauktionen i Danmark uden om de korrupte mellemmænd.

Projektet behagede imidlertid ikke den russiske mafia, der fik udstedt en arrestordre på Rane Willerslev. Han måtte flygte ud i tajgaen, hvor jagten er et spørgsmål om liv eller død, og han overlevede kun ved et lykketræf sit langvarige eksil i et af verdens koldeste områder.

12-tals piger eller kreativitet? 


Alle siger, at Danmark skal være et innovationssamfund, og at vi kun kan klare os i den globale konkurrence, hvis vi kan få nye ideer og skabe kreative løsninger. Spørgsmålet er bare om det uddannelsessystem, vi har skabt med flere og flere tests og mere og mere fokus på korrekthed, leder frem mod mere innovation. Det mener Rane Willerslev ikke, at det gør. Tværtimod! Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte besvarelser og høje karakter. I stedet skal der faglighed, leg med ideer og en læringskultur, der tillader, at vi fejler produktivt ind i udannelsessystemet.

Animismens væsen – ”kunsten at forføre en elg”


Med udgangspunkt i det sibiriske jægerfolk, jukagirerne, delagtiggøre Rane Willerslev tilhørerne i sin antropologiske forskning i naturreligion (animisme). Ånder, reinkarnation og jægere i dyrekostumer kan let opfattes som udtryk for en primitiv livsform, der bygger på illusioner og selvbedrag. 

Rane Willerslev tager i sin forskning jukagirerne alvorligt og argumenterer for, at deres virkelighedsbillede er lige så gyldigt og lige så funktionelt som vores på sine egne betingelser. Foredraget tager afsæt i Rane Willerslevs egne oplevelser som pelsjæger i Sibirien.

Frivillig død


Det er almindeligt kendt, at selvmord er særligt hyppigt forekommende i de arktiske egne, og det er en udbredt opfattelse, at de mange selvmord navnlig skyldes barske levevilkår. Rane Willerslev fortæller om sine feltstudier blandt folket tjukterne, der lever som rensdyrhyrder på Kamtjatka.

Her oplevede han, hvordan gamle mennesker beder deres slægtninge om at blive slået ihjel, og hvordan disse drab betragtes som en menneskeofring til forfædrene. Tjukternes forestillinger om reinkarnation og grænsen mellem liv og død stiller spørgsmålstegn ved den vestlige opfattelse af de arktiske selvmord.

Forskningspolitik


Rane Willerslev er en ivrig samfundsdebattør på forskningens område. I foredraget gør han rede for den fundamentale værdi af grundforskning og faren ved at øremærke for stor en del af forskningsmidlerne til formål, som antages at ville lønne sig på kort sigt. Kun med frihed til at lege med ideerne kan forskeren bringe videnskaben kvantespring videre. Desuden fortæller Rane Willerslev med udgangspunkt i sit arbejde på Moesgård Museum om, hvordan vi bør nytænke museernes rolle i formidlingen af videnskabeligt arbejde.